PRIMĂRIA COMUNEI DUMBRAVA

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

CUVÂNTUL PRIMARULUI

Adresez salutul meu tuturor celor care accesează această pagină, creată întocmai pentru a vă oferi informații cu privire la preocupările administrației publice locale pentru soluționarea problemelor comunității locale pe care – onorat – o reprezint .

Această pagină va oglindi activitatea desfășurată în interesul comunității, ținând cont de faptul că principala mea preocupare în tot acest timp de când m-ați ales să vă reprezint a fost gospodărirea cât mai eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor prin atragerea de fonduri atât guvernamentale, cât și europene.

Am convingerea că vom păstra relația apropiată pe care am avut-o cu dumneavoastră și că, împreună, vom participa la dezvoltarea binemeritată a acestei comune – într-un ritm cât mai alert .

Cu deosebită considerație,
ing. Cătălin ENACHE – Primarul comunei Dumbrava

Consiliul Local

AL COMUNEI DUMBRAVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

Consiliul Local Dumbrava este format din 9 membri, care sunt aleși prin vot universal, egal și liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public și domeniul privat al Comunei Dumbrava de a aviza sau aproba studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și de a stabili bugetul local, taxele și impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

DATE DE
Contact

PROGRAM

luni-vineri: 08:00 - 16:00
sâmbătă-duminică: ÎNCHIS

ADRESĂ

strada Principală,
satul Dumbrava de Jos,
comuna Dumbrava, județul Mehedinți
cod poștal: 227175

TELEFON

telefon/fax: 0252 342 661

ADRESĂ DE E-MAIL

primar@cldumbrava.ro

FORMULAR DE CONTACT