Construire sală de sport la școala gimnazială

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVA

SCOPUL PROIECTULUI:

Îmbunătățirea condițiilor de învățământ prin construcția unei săli de sport, contribuind astfel dreptul la educație si la dezvoltare multivalenta pentru copiii din comuna Dumbrava. Obiectivul general al proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare 10.1.b prin faptul ca existenta unei săli de sport in cadrul scolii va creste atractivitatea unității de învățământ si implicit a gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Copiii din comuna Dumbrava vor avea astfel acces la o ofertă educațională adecvata, accesibila si de calitate.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale in comuna Dumbrava prin construcția unei săli de sport care va spori atractivitatea școlii și astfel va contribui la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu.
  2. Asigurarea unei performante energetice superioare a salii de sport prin implementarea de metode de eficientizare energetică
  3. Crearea condițiilor necesare pentru derularea de activități curriculare si extracurriculare prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a scolii din comuna Dumbrava

REZULTATELE:

  • Construire corp de cladire sala de sport
  • Cresterea conditiilor de invatamant pentru 71 de elevi care invata in cadrul scoliidin care: Fete 37, Baieti 34, Persoane cu dizabilitati 3. persoane dezavantajate de saracie si ajutor social 55

DATA DE ÎNCEPERE:

01.03.2018

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

01.03.2018-30.11.2022

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuția UE și contribuția națională):
Valoare totala:3.131.413,44 lei din care:
1. Valoare eligibilă: 3.044.240,41 lei:

  • Contribuția UE: 2.587.604,35 lei
  • Contribuția nationala:456.636,06 lei

2. Valoare neeligibila: 87.173,03 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro

Poti citi deasemenea si manualul de identitate vizuala pentru Programul Operational Regional POR 2014-2020 aici.