PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Dumbrava este situată în partea de est a judeţului Mehedinți, la limita cu județul Dolj, într-o zonă dominată de forma de relief cu specific de deal, ce face trecerea de la zona de câmpie la zona deluroasă, satele aparținătoare fiind amplasate de-a lungul a două drumuri județene:

 • DJ 606A
 • DJ 561A.

Comuna este delimitată de următoarele vecinătăţi:

 • La nord comunele Breznița Motru și Greci
 • La est comuna Argetoaia (județul Dolj)
 • La vest comuna Tâmna
 • La sud comuna Bâcleș

Comuna este alcătuită din 11 sate: Albulești, Brâgleasa, Dumbrava de Jos (reședința), Dumbrava de Mijloc, Dumbrava de Sus, Golineasa, Higiu, Rocșoreni, Valea Marcului, Varodia și Vlădica.

SCURT ISTORIC

Comuna organizată în decembrie 1964 a fost alcătuită din satele Dumbrava de Jos, de Mijloc și de Sus, Giura, Golineasa, Higiu, Ursoaia și Vlădica și a fost arondată raionului Strehaia. În perioada 17 februarie-27 mai 1968 a fost reorganizata și alcătuită din satele Albulești, Dumbrava de Jos, de Mijloc, și de Sus, Golineasa, Higiu, Rocșoreni, Valea Marcului și Varodia.

SUPRAFAȚA COMUNEI

Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 7660 ha, din care 5881 ha teren agricol, reprezentând 76,78 % din totalul suprafeței.

CLIMA

Comuna se se situează într-o zonă caracterizată printr-un climat temperat continental, cu veri relativ calduroase și secetoase şi cu ierni geroase, cu 290 de zile fără îngheț, cu precipitații neuniform repartizate. Temperatura aerului, variază în limite largi ca urmare a diferențelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale sunt între 12 și 15º C.
Temperatura
Temperatura medie anuală este de 11,5°C, temperatura minimă -27,3°C, iar maximele ajung vara la +38°C. Iernile sunt mai blande si umede datorita maselor de aer mediteranean care patrund in zona din directia vest, sud-vest, producand precipitatii sub forma de ploi. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 – zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheţ – în comuna Dumbrava, se situează la adâncimea de 0,80 – 0,90 m.
Precipitațiile
Regimul de precipitaţii este relativ redus, iar repartizarea acestora este neuniformă. Luna în care cad cele mai multe precipitaţii este luna mai, iar mai deficitare sunt lunile august şi septembrie. Media anuală a precipitaţiilor în zonă este de între 500-600 mm/mp. În cursul verii, acestea pot avea un caracter torenţial, depăşind uneori în 24h cantitatea medie lunară sau chiar anuală.
Vânturile
Vânturile dominante bat pe direcţiile Vest – Austrul, cu o frecvenţă mijlocie şi sud- vest, sensibil modificate de, iar valoarea medie a vântului este de 2.0 m/s. Vântul atinge valori mai mari în timpul iernii și la începutul primăverii (2.4 m/s), iar cele mai mici valori caracterizează lunile de vară (1.4 m/s în iulie), la scara Beufort. Presiunea de referinţă a vântului: 0,30 kPa.

RESURSELE SOLULUI ȘI SUBSOLULUI

Solul este definit ca fiind formaţiunea naturală cea mai recentă, de la suprafaţa litosferei, reprezentată printr-o succesiune de orizonturi care s-au format şi se formează permanent prin transformarea unor roci din materiale organice sub acţiunea conjugată a factorilor fizici, chimici şi biologici în zona de contact a atmosferei cu litosfera. Rezultând din acţiunea factorilor de mediu, solul este un corp natural care se formează şi evoluează la suprafaţa uscatului prin dezagregarea şi alterarea rocilor sub acţiunea organismelor (vegetale şi animale), în diferite condiţii de climă, relief.

Ca urmare a condiţiilor naturale, pe raza comunei Dumbrava, apar următoarele tipuri de soluri:

 • soluri brun roscate;
 • soluri brune argiloiluviale;
 • soluri brun roscate luvice;
 • sunt soluri propice culturilor agricole.

Suprafața cultivată de pe teritorul comunei Dumbrava cuprind urmatoarele culturi:

-Cereale pentru boabe 
-Grâu și secară 
-Secară 
-Grâu
-Orz și orzoaică
-Ovăz
-Porumb boabe
-Sorg 
-Leguminoase pentru boabe 
-Mazăre boabe
-Fasole boabe
-Plante uleioase
-Floarea soarelui
-Rapiță 
-Soia boabe 
-Cartofi timpurii,semitimpurii și de vară 
-Cartofi de toamnă
-Tomate 
-Vinete
-Ceapă uscată
-Usturoi uscat 
-Varzp albă
-Ardei 
-Rădăcinoase comestibile
-Legume cultivate în camp 
-Legume în solarii și sere 
-Legume proaspete din grădinile familiale
-Pepeni verzi și galbeni 
-Furaje verzi din teren arabil
-Furaje perene 
-Lucernă 
-Furaje verzi anuale 
-Rădăcinoase furajere 
-Capșunerii pe rod 
-Livezi pe rod 

POPULAȚIA

Conform datelor furnizate de ultimul recensământ al populației României din anul 2011, populația comunei Dumbrava era de 1.574 locuitori, din care 774 de sex masculin și 800 de sex feminin.

ÎNCADRAREA ÎN REȚEAUA DE LOCALITĂȚI

Raportata la rețeaua de localități a județului, comuna Dumbrava cu cei 1266 de locuitori se încadrează în categoria comunelor mici (populația cuprinsă între 500 – 2000 de locuitori) zona podiș-deal.
Localitatea Dumbrava de Jos este reședința comunei Dumbrava.

ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI

Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 7660 ha, din care 5881 ha teren agricol, reprezentând 76,78 % din totalul suprafeței .

 • Total                                                       7660 ha
 • Agricolă                                                 5881 ha
 • Arabilă                                                   3314 ha
 • Pășuni                                                    2443 ha
 • Fânețe                                                    66 ha
 • Vii și pepiniere viticole                           28 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole                  30 ha
 • Terenuri neagricole total                       1779 ha
 • Păduri și altă vegetație forestieră        1339 ha
 • Ocupată cu ape, bălți                            18 ha
 • Ocupată cu construcții                          148 ha
 • Căi de comunicații si cai ferate             50 ha
 • Terenuri degradate si neproductive     224 ha

REȚEAUA HIDROGRAFICĂ

Reţeaua hidrografică de suprafaţă este destul de săracă, reprezentată de pârâurile valea Pigiului, Valea Mare și Vlaea Rocșonerului. Pe teritoriul comunei există și un lac de acumulare artificial (Lacul Dumbrava de Sus), în suprafață de aproximativ 13 ha, cu adâncimea de 6 m. Apa freatică se întâneşte la adâncimi diferite, dar în general se află situată la adânicmi între 2-6 m de la nivelul terenului natural.

TERENURI DEGRADATE

Comuna Dumbrava nu este cuprinsă în aceste studii ca având terenuri degradate sau poluate.

CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORTURI

Legătura comunei Dumbrava cu celelalte localități ale județului este asigurată prin căi rutiere de comunicație, lipsind cele feroviere . Localitatea se afla la o distanță de 50 km fata de reședința de județ .
Căi rutiere
Pe teritoriul comunei există următoarele trasee rutiere :
 • DJ606A – care face legătura comunei cu reședința de județ, prin DN6, și trece prin satele: Valea Marcului, Albulești, Dumbrava de Mijloc și Dumbrava de Jos ;
 • DJ 561A – face legătura între satele Dumbrava De Sus, Vlădica și Brâgleasa, prin intermediul DC83A ;
 • DC 81 – trece prin satul Higiu și face legătura cu DN 6 ;
 • DC 83A – trece prin satul Dumbrava de Sus și face legătura cu DJ561A ;
 • DC81B – trece prin satul Rocșoreni și face legătura cu DJ606A ;
 • Drumuri de exploatare agricolă .
 • Drumurile din localitate au o lungime de 134 km, dintre care 25 km sunt modernizați .
Transportul public de persoane
În comuna Dumbrava nu există operator de transport în comun care să asigure cursele necesare spre localitățile limitrofe și spre reședința de județ . În interiorul localităţilor, transportul locuitorilor este asigurat prin mijloace proprii de locomoţie (biciclete, maşini, căruţe, etc).
Căi de comunicaţie feroviare
Pe raza comunei nu se află căi de comunicație feroviare, cea mai apropiată gară aflându-se la 50 km în municipiul Drobeta Turnu Severin .
Căi de comunicație aeriene
Comuna Dumbrava se află la 75 km de Aeroportul Internațional Craiova.