Programe și strategii

Proiecte în derulare

  1. „REABILITAREA MODERATĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE CU CLASELE I-VIII DUMBRAVA DE JOS, COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL MEHEDINTI”, investiție finanțată de către MINISTERULUI DEZVOLTARII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRATIEI prin PNRR, Componența 10 – Fondul local.
  2. CONTINUARE LUCRĂRI ȘI MODIFICARE TEMĂ DE PROIECTARE LA OBIECTIVUL „SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR DUMBRAVA DE SUS, DUMBRAVA DE JOS ȘI HIGIU” ;
  3. „ REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ AL SATELOR ALBULEȘTI ȘI VALEA MARCULUI, DIN COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI” ;
  4. „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI” ;
  5. CONSTRUIREA DE LOCUINȚE NZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN COMUNA DUMBRAVA“ – Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;
  6. “ EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMBRAVA, JUDETUL MEHEDINTI “ – Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” ;
  7. “ Amenajare Parc , localitatea Albulești, comuna Dumbrava, județul Mehedinți” .